หนี้ต่างประเทศจำแนกตามสกุลเงิน
พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
1. ดอลลาร์สหรัฐ ฯ1,257.9301,257.9301,257.9301,287.930
2. เยน1,661.3301,645.2801,678.6801,635.520
3. ยูโร0.0000.0000.0000.000
4. อื่นๆ6.0006.0205.9906.320
รวม 2,925.2602,909.2302,942.6002,929.770