ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ยื่นซอง วันที่ประมูล SYMBOL รุ่นพันธบัตร อายุ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   08/11/2561 08/11/2561 SRT23NA

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 5 ปี 3,370.00 15/11/2561 15/11/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   30/08/2561 30/08/2561 -

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ไม่รับผลการประมูล)

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (ไม่รับผลการประมูล) 15 ปี 3,000.00 06/09/2561 06/09/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   30/08/2561 30/08/2561 -

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ไม่รับผลการประมูล)

   พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ไม่รับผลการประมูล) 10 ปี 3,000.00 06/09/2561 06/09/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   09/08/2561 09/08/2561 NHA238A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 5 ปี 2,000.00 20/08/2561 20/08/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/06/2561 28/06/2561 PEA287A

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 10 ปี 3,000.00 05/07/2561 05/07/2571 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/06/2561 25/06/2561 EGAT386A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 20 ปี 7,000.00 29/06/2561 29/06/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   25/06/2561 25/06/2561 EGAT336A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 15 ปี 3,000.00 29/06/2561 29/06/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   29/03/2561 29/03/2561 NHA224A

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 4 ปี 1,000.00 11/04/2561 11/04/2565 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/03/2561 22/03/2561 SRT283A

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 10 ปี 1,000.00 29/03/2561 29/03/2571 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   06/02/2561 06/02/2561 EGAT332A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 15 ปี 3,000.00 27/02/2561 27/02/2576 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
   06/02/2561 06/02/2561 EGAT382A

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

   พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 20 ปี 3,000.00 27/02/2561 27/02/2581 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน